W dniu 9 września 2016 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym “Rybactwo i Morze”.

Kolejnym etapem naszych prac jest zmiana Lokalnej Strategii Rozwoju pod kątem Rozporządzenia. Projekt zmian zostanie w najbliższym czasie poddany konsultacjom społecznym. O dalszych działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej