Szanowni Państwo,

informujemy, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Fundacją PGNiG im. Ignacego Łuasiewicza i Polskim Związkiem Głuchych uruchomiło wideoinfolinię dla osób niesłyszących, zapewniającej im dostęp do informacji związanych z pandemią Covid19.

Ponadto informujemy, że na stronie internetowej MGMiŻŚ www.mgm.gov.pl w zakładce “Program Operacyjny “Rybactwo i Morze” (https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/program-po-ryby)  dzięki współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji uruchomiony został tłumacz polskiego języka migowego (PJM) online, przez co łatwiejszy staje się dostęp do bieżących informacji na temat realizowanych przez MGMiŻŚ działań związanych z wdrażanym Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze” oraz Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim.

Dostęp do usługi tłumacz polskiego języka migowego (PJM) online następuje po kliknięciu w ikonkę przedstawiającą dłonie, umieszczone po prawej stronie nad menu górnym strony internetowej https://www.gov.pl/ (na co wskazuje czerwona strzałka).