W dniach 19, 26, 27 października 2017 r. w Nowym Dworze Gd., Cedrach Wielkich oraz w Krynicy Morskiej zostały przeprowadzone szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców. Podczas spotkań zostały omówione zasady przyznawania dotacji w świetle obowiązujących aktów prawnych,  kryteria wyboru operacji oraz zasady wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie w ramach planowanych naborów wniosków na rozwój przedsiębiorczości poprzez utworzenie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie następujących przedsięwzięć LSR:

1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna

1.1.3 Działalność turystyczna i okołoturystyczna prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana)

1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniach oraz poświęcony czas.

22643216_1592747784119379_1699526804_o

22851221_1599581663435991_71461489_o

22883614_1600850273309130_1911377379_o

22879378_1600850083309149_430349962_o