Gminy skupione w  Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei poprzez spójność terytorialną i powiązania funkcjonalne (korzystanie z tych samych dróg, szkół, szpitali itp.) tworzą w partnerstwie obszar funkcjonalny Żuławy.

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety, której celem jest poznanie opinii mieszkańców o miejscu Waszego zamieszkania, sposobach korzystania z usług publicznych i potrzebach w tym zakresie. Wyniki tego badania będą wykorzystane w pogłębionej diagnozie Obszaru Partnerstwa  pomocnej w opracowaniu strategii jego rozwoju. Dzięki strategii dla Żuław poszczególne gminy będą mogły jeszcze szerzej skorzystać ze środków zewnętrznych, które pomogą sfinansować potrzebne inwestycje.

Wypełnienie anonimowej ankiety online trwa ok. 10 min. Termin wypełnienia ankiety: 18 września.

Link:

https://tiny.pl/wmgbz

Projekt jest realizowany przez zespół doradczy Związku Miast Polskich na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi.