Serdecznie zapraszamy osoby do 34 roku życia na spotkanie, które odbędzie się 8.02.2019 roku o godz.10.00 w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Plac Wolność 22, Nowy Dwór Gdański). Celem spotkania jest podsumowanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (wnioski i rekomendacje na przyszłość)  oraz przedstawienie planu naborów (harmonogram, warunki wsparcia)  i innych działań na lata 2019-2021, z których osoby należące do grupy defaworyzowanej będą mogły skorzystać. Zgłoszenia proszę dokonywać telefonicznie pod nr tel. 55 628 09 42. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 6.02.2019 r.

Serdecznie zachęcamy do udziału.