Serdecznie zapraszamy osoby do 34 roku życia na spotkanie, które odbędzie się 10.02.2020 roku o godz.10.00 w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Plac Wolność 22, Nowy Dwór Gdański). Celem spotkania jest podsumowanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (wnioski i rekomendacje na przyszłość)  oraz przedstawienie planu naborów (harmonogram, warunki wsparcia)  i innych działań na lata 2020-2023, z których osoby należące do grupy defaworyzowanej będą mogły skorzystać. Zgłoszenia proszę dokonywać telefonicznie pod nr tel. 55 628 09 42. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 07.02.2020  r., godz. 12.00.

Serdecznie zachęcamy do udziału.