Serdecznie zapraszamy osoby do 34 roku życia na spotkanie, które odbędzie się 09.06.2021 roku o godz.10.00 w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Plac Wolność 22, Nowy Dwór Gdański). Celem spotkania jest podsumowanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (wnioski i rekomendacje na przyszłość)  oraz przedstawienie planu naborów (harmonogram, warunki wsparcia)  i innych działań na lata 2021-2023, z których osoby należące do grupy defaworyzowanej będą mogły skorzystać. Zgłoszenia proszę dokonywać telefonicznie pod numerami telefonów 55 628 09 42,  789 088 781 oraz 500 238 360. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 08.06.2021  r., godz. 12.00.