Serdecznie zapraszamy osoby do 34 roku życia na spotkanie, które odbędzie się 25 kwietnia 2018 roku o godz.10.00 w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Plac Wolność 22, Nowy Dwór Gdański). Celem spotkania jest podsumowanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (wnioski i rekomendacje na przyszłość)  oraz przedstawienie planu naborów (harmonogram, warunki wsparcia)  i innych działań na lata 2019-2021, z których osoby należące do grupy defaworyzowanej będą mogły skorzystać. Serdecznie zachęcamy do udziału – wystarczy wypełnić  formularz zgłoszeniowy udostępniony poniżej i dostarczyć do biura Stowarzyszenia drogą elektroniczną (biuro@rybackabrac.pl), pocztą lub osobiście  (ul. Plac Wolności 22, 82-100 Nowy Dwór Gdański). Termin zgłoszeń upływa 18 kwietnia 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy