W związku z realizacją projektu współpracy pn. Potencjał rybołówstwa i wędkarstwa- tworzenie warunków dla procesu rozwoju lokalnego obszarów LGR, w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia  i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze”,  zapraszamy do udziału w  wyjeździe  studyjnym na Pojezierze Suwalsko-Augustowskie w terminie 23-26 maja 2022 r.  Koszty wyjazdu  pokrywa organizator – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei.

Chęć uczestnictwa należy zgłosić do 13 maja 2022 r. do godz. 13.00 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie drogą mailową na adres biuro@rybackabrac.pl lub osobiście do biura LGR, ul. Plac Wolności 22, pokój nr 18  w Nowym Dworze Gdańskim.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc (10 uczestników) informujemy, że o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.  Pierwszeństwo udziału w wyjeździe mają osoby związane z  sektorem rybołówstwa oraz wędkarze.

Zasady rekrutacji oraz prawa i obowiązki uczestników określa Regulamin wyjazdu.

Program wyjazdu

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin wyjazdu