Szanowni Państwo ,

w zakładce Informacja o naborach przedstawiamy Państwu listę złożonych wniosków o dofinansowanie operacji  w zakresie działania  „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności  terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych: Konkurs 1/2017 – Przedsięwzięcie 1.1.1 Całoroczne produkty turystyczne.