Aktualności

Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną na temat programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa. Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa (2021-2027)  jest przygotowywany z myślą o kontynuacji wsparcia udzielanego sektorowi rybactwa z Europejskiego Funduszu...

Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną na temat programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa. Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa (2021-2027)  jest przygotowywany z myślą o kontynuacji wsparcia udzielanego sektorowi rybactwa z Europejskiego Funduszu...

OGŁOSZENIE O NABORZE FISZEK PROJEKTOWYCH

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei (RLGD) obejmuje siedem sąsiadujących ze sobą gmin, położonych w województwie pomorskim, w powiatach nowodworskim i gdańskim, w tym: pięć gmin wiejskich, tj. Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie,...

Zaproszenie na spotkanie dla grupy defaworyzowanej (osoby do 34 roku życia)- podsumowanie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020

Serdecznie zapraszamy osoby do 34 roku życia na spotkanie, które odbędzie się 23 listopada o godz. 9.00 w biurze Stowarzyszenia  w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Plac Wolności 22, pokój nr 18. Celem spotkania jest podsumowanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju,...

Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Rybacka – Rybacka Brać Mierzei zaprasza rybaków, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, mieszkańców na konsultacje społeczne w celu przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na  lata...

Członkowie LGR udzielili absolutorium Zarządowi za 2022 r.

W dniu 21.06.2023 r. w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR – Rybacka Brać Mierzei, w trakcie którego przyjęto sprawozdanie finansowe oraz udzielono absolutorium Zarządowi za 2022 rok. Wszystkim...

Walne Zebranie Członków – 21.06.2023 r.

Nowy Dwór Gdański, 07.06.2023 r.                                                                                                                                      Szanowni Państwo, Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei na...