Aktualności

Udzielono absolutorium Zarządowi

W dniu 25.06.2024 r.  odbyło się Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. Podczas zebrania członkowie jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi za działalność w 2023 roku. Ponadto została wybrana Rada LGR, która jako organ decyzyjny będzie dokonywała wyboru...

Walne Zebranie Członków – 25.06.2024

Nowy Dwór Gdański, 11.06.2024 r.                                                                                                                                                                                                                                            ...

Za nami kolejne spotkania ze społecznością lokalną

W dniu 5.06.2024 r. w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim odbyły się warsztaty dla przedstawicieli sektora publicznego, rybackiego oraz spotkanie Zespołu do spraw Lokalnej Strategii Rozwoju. Podczas spotkań zostały określone potrzeby naszego obszaru...

Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną na temat programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa. Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa (2021-2027)  jest przygotowywany z myślą o kontynuacji wsparcia udzielanego sektorowi rybactwa z Europejskiego Funduszu...

Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną na temat programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa. Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa (2021-2027)  jest przygotowywany z myślą o kontynuacji wsparcia udzielanego sektorowi rybactwa z Europejskiego Funduszu...

OGŁOSZENIE O NABORZE FISZEK PROJEKTOWYCH

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei (RLGD) obejmuje siedem sąsiadujących ze sobą gmin, położonych w województwie pomorskim, w powiatach nowodworskim i gdańskim, w tym: pięć gmin wiejskich, tj. Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie,...

Zaproszenie na spotkanie dla grupy defaworyzowanej (osoby do 34 roku życia)- podsumowanie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020

Serdecznie zapraszamy osoby do 34 roku życia na spotkanie, które odbędzie się 23 listopada o godz. 9.00 w biurze Stowarzyszenia  w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Plac Wolności 22, pokój nr 18. Celem spotkania jest podsumowanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju,...