Aktualności

Ogłoszenie o naborach wniosków o dofinansowanie

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei w terminie od 31.10.2022 r. do 16.11.2022 r. ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie  w ramach następujących przedsięwzięć: 1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna 1.1.3 Działalność turystyczna i...

Szkolenie dla wnioskodawców – Przedsięwzięcie 1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna oraz 1.1.3 Działalność turystyczna i okołoturystyczna prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei zaprasza na szkolenie z zakresu zasad przyznawania dofinansowania na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie...

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonych w dniach 12.09-19.09.2022 r. konsultacji społecznych w sprawie zmian w LSR Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei w dniu 20.09.2022 r. przyjął zaktualizowaną Lokalną...

Zaproszenie do wypełnienia ankiety

Gminy skupione w  Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei poprzez spójność terytorialną i powiązania funkcjonalne (korzystanie z tych samych dróg, szkół, szpitali itp.) tworzą w partnerstwie obszar funkcjonalny Żuławy. Zachęcamy Państwa do...

Udzielono absolutorium Zarządowi

W dniu 01.07.2022 r. w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR – Rybacka Brać Mierzei, w trakcie którego przyjęto sprawozdanie finansowe oraz udzielono absolutorium Zarządowi za 2021 rok....

Walne Zebranie Członków – 01.07.2022 r.

Nowy Dwór Gdański, 14.06.2022 r.                                                                                                                               Szanowni Państwo, Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei na podstawie §17 i...

LGR KASZUBY OGŁASZA KONKURS PLASTYCZNY

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pt. „Woda źródłem życia, zdrowia i aktywnego wypoczynku”, który realizowany jest w ramach projektu współpracy pn. „Rozwój i udoskonalenie Północnego Szlaku Rybackiego”. Konkurs...