Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim konkursie filmowym „Nie tylko dla ryb – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił moje otoczenie”.

Celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy wśród ogółu społeczeństwa, uczniów, pracowników dydaktycznych, rodziców – o roli Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, jego wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny sektora rybackiego i obszarów zależnych od rybactwa w Polsce.

Organizatorem konkurs pn. „Nie tylko dla ryb – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił moje otoczenie”, jest Departament Pomocy technicznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadaniem uczestników będzie nagranie i przekazanie – zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi – filmu, w którym przedstawiają jak dzięki projektom realizowanym przy wsparciu budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego zmieniło się codzienne życie i otoczenie wokół nich.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

  • I kategoria – młodzieży w wieku od 15 do 24 roku życia;
  • II kategoria – mieszkańców Polski powyżej 24 roku życia (w tym beneficjentów PO RYBY 2014-2020).

Filmy wraz ze skanem formularza zgłoszeniowego należy przesłać na adres poczty elektronicznej myiryby@minrol.gov.pl do 31.10.2023 r. do godz. 23.59.

Najlepsze prace konkursowe zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi, dla każdej kategorii, osobno:

  • za zajęcie I miejsca – 6 000 zł brutto;
  • za zajęcie II miejsca – 4 000 zł brutto;
  • za zajęcie III miejsca – 2 500 zł brutto.

Ponadto dopuszcza się przyznanie wyróżnień, każde w wysokości 1 000 zł brutto.

Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo w regulaminie konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/i-ogolnopolski-konkurs-filmowy-nie-tylko-dla-ryb–jak-europejski-fundusz-morski-i-rybacki-zmienil-moje-otoczenie

lub https://www.rybactwo.gov.pl