Dokumenty do pobrania

Poniżej lista dokumentów do pobrania

 

Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2023

Dokumenty wdrożeniowe dla Programu Rybactwo i Morze 2014-2020

Legislacja i Interpretacje przepisów

Uchwały Walnego Zebrania Członków