O Nas

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei

 

Lokalna Grupa Rybacka

Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei powstała w celu realizacji zadań 4 Osi Programu Operacyjnego RYBY 2007 – 2013. Obszar działania LGR Rybacka Brać Mierzei obejmuje gminy: Nowy Dwór Gdański, Pruszcz Gdański, Krynica Morska, Sztutowo, Stegna, Ostaszewo i Cedry Wielkie. Członkami stowarzyszenia są samorządy, przedsiębiorcy, rybacy, spółdzielnie rybackie i organizacje pozarządowe.

Zarząd LGR

Tomasz Szczepański

Prezes Zarządu

Janusz Goliński

Wiceprezes Zarządu

Sylwester Kramek

Wiceprezes Zarządu

Małgorzata Chinc

Członek Zarządu

Irena Chlebowska

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Tomasz Gajewski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Łukasz Żarna

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Zbigniew Pyra

Członek Komisji Rewizyjnej

Lista członków Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei

Banach Bogumił

Barski Jacek

Fidut-Schull Karolina

Gajewski Zbigniew

Jaworski Adam

Lampart Andrzej

Miniewicz Czesław

Rembowska Beata

Rozwalak Sławomir

Algro Yachting Sp. z o.o.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wiślinie

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Nowym Dworze Gdańskim

Gmina Cedry Wielkie

Gmina Ostaszewo

Gmina Pruszcz Gdański

Lista członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei

 

Obowiązek informacyjny

Sylwia Adamczyk
Bartłomiej Arowicz
Bogumił Banach
Janina Banach
Jacek Barski
Bożenna Bartoszewicz
Adrian Bogusłowicz
Magdalena Brzezińska
Adam Bulewicz
Małgorzata Chinc
Piotr Chinc
Irena Chlebowska
Iwona Chlebowska
Janusz Chlebowski
Zdzisław Chlebowski
Danuta Chudewniak
Wojciech Chudewniak
Grażyna Cichosz-Bazior
Czesława Ciechanowicz
Anna Cieśluk
Monika Czajkowska
Andrzej Czajkowski
Janina Daniluk
Mirosław Daniluk
Dariusz Domański
Dominik Domański
Jerzy Dudek
Jacek Dziuba
Marcin Dziuba
Karolina Fidut-Schull
Roman Gaik
Zbigniew Gajewski
Krzysztof Gnatowski
Maciej Gierszewski
Janusz Goliński
Krzysztof Gotkowski

 

 

 

 

 

 

 

Bolesław Górnik
Henryk Górnik
Beata Groblewska
Marian Groblewski
Anna Grubecka
Katarzyna Jakubczyk
Agnieszka Jaworska
Adam Jaworski
Anna Maria Jaworska
Mariusz Kłosiński
Jarosław Konikowski
Iga Kopeć
Zbigniew Kot
Weronika Kubińska
Barbara Kramek
Robert Kramek
Sylwester Kramek
Mariusz Krzewiński
Dariusz Labuda
Marzena Labuda
Andrzej Lampart
Arkadiusz Lewicki
Adam Mazurowski
Mikołaj Medwiediuk
Czesław Miniewicz
Bartosz Morawski
Hanna Morawska
Jan Morawski
Angelika Myrta
Dariusz Nafalski
Janusz Parobczyk
Anna Pękala
Roman Pawłowski

Agnieszka Piórko
Zbigniew Pyra
Beata Rembowska
Sławomir Rozwalak
Marek Rożek
Paweł Rożek
Tomasz Rożek
Andrzej Rydecki
Małgorzata Siergiej
Marzena Sitek
Bartłomiej Stępień
Jarosław Streich
Tomasz Szczepański
Zbigniew Szewczyński
Zbigniew Szulc
Karol Urbanowicz
Dariusz Weisbrot
Paweł Zieliński
BIG ZPCHR Marian Groblewski Sp. Komandytowa
Dębski Grupa s.c.
ELRYB Sp. z o.o.
Firma “Adrug” Budownictwo Szkieletowe s.c.
F.U.-H. Choma Stanisław
Fundacja Morze Inspiracji
Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Leszkowach
LGD Trzy Krajobrazy
Polski Klub Morski
Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych
P.H.T. Lemax – Tour Sp. z o.o.
P.H.U Handel Rybą i Art. Spożywczymi Wioletta Małgorzata Miniewicz
Rybołówstwo Handel Rybą Stanisław Morawski
Stocznia Żuławy
Stowarzyszenie Gdański Klub Morski “Cedrus”

Stowarzyszenie “Dajmy Dzieciom Szansę Chełmek Osada”
Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego – Klub Nowodworski
Stowarzyszenie Miłośników Rozwoju Miasta Krynica Morska
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Odnowy Wsi Cedry Małe
Stowarzyszenie Obserwatorów Ptaków Wędrownych Drapolicz
Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych “Dar”
Stowarzyszenie Rybaków Łodziowych “Mierzeja”
Stowarzyszenie Żuławy Gdańskie
Ochotnicza Straż Pożarna w Wiślinie
Z.H.U.G. “Lemax”
Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu
Algro Yachting Sp. z o.o.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Nowym Dworze Gd.
Gmina Cedry Wielkie
Gmina Krynica Morska
Gmina Nowy Dwór Gdański
Gmina Ostaszewo
Gmina Pruszcz Gdański
Gmina Stegna
Gmina Sztutowo
Powiat Nowodworski

Mapa zasięgu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei

 

Lokalna Grupa Rybacka posiada osobowość prawną – działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w projektowanej ustawie o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego. Warunkiem powstania Lokalnej Grupy Rybackie jest partnerstwo, na które składa się sektor publiczny (gminy), sektor społeczny (w myśl programu również osoby nie prowadzące działalności gospodarczej i nie będące członkiem stowarzyszeń i fundacji) oraz przedsiębiorcy.

W ramach wdrażania LSROR na lata 2007-2013 na obszarze LGR wybrano do realizacji 107 operacji.
Wartość umów podpisanych z Urzędem Marszałkowskim dla wniosków, dla których została wypłacona pomoc finansowa wyniosła 17 768 000,80 zł.

W 2015 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei złożyła do oceny Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętą Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na rozwój obszaru uzyskaliśmy łącznie 9 084 000,00 zł.