Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei zostało zarejestrowane w KRS w 2009 r. Zrealizowało dwie Lokalne Strategie Rozwoju w ramach perspektyw finansowych 2007-2013 i 2014-2020. Fundusze zostały przeznaczone na rozwój obszarów gmin powiatu gdańskiego: Cedry Wielkie i Pruszcz Gdański oraz powiatu nowodworskiego: Ostaszewo, Nowy Dwór Gdański, Stegna, Sztutowo, Krynica Morska. W ostatnich latach realizowaliśmy działania współfinansowane z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętej Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020”. W wyniku podpisanej umowy ramowej 23.05.2016 r. między województwem pomorskim, a naszym Stowarzyszeniem uzyskaliśmy środki na rozwój obszaru, które rozdysponowaliśmy na przedsięwzięcia realizujące dwa cele: Powstanie całorocznej infrastruktury turystycznej oraz Ryba najlepszym produktem lokalnym obszaru LGR. Ogłosiliśmy 33 nabory wniosków o przyznanie pomocy skierowane do rybaków, przedsiębiorców, osób fizycznych, ale także do jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, organizacji pozarządowych. Efektem tych działań jest 51 podpisanych umów na kwotę 9 343 026, 28 zł (stan na dzień 30.09.2023 r.).  W  praktyce oznacza to nowe miejsca pracy, obiekty nowopowstałej lub zmodernizowanej infrastruktury oraz liczne wydarzenia odbywające się na obszarze promujące i upowszechniające  rybackie dziedzictwo kulturowe.

Obecnie nasze Stowarzyszenie podejmuje pierwsze działania w celu stworzenia kolejnej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027. Stoimy przed szansą zdobycia funduszy pozwalających na kontynuację działań zmierzających do rozwoju obszaru w różnych płaszczyznach: inwestycyjnej, społecznej, kulturowej.

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do naszego biura w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Plac Wolności 22 lub do kontaktu telefonicznego 55 628 09 42 lub e-mail. biuro@rybackabrac.pl.

Poniżej przedstawiamy Państwu zrealizowane w latach 2017-2023 projekty w ramach PO Rybactwo i Morze

Beneficjent – Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy WIKING Sp. z o.o;

Tytuł operacji – Stworzenie całorocznej oferty turystyki Zdrowotnej oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących jako szansa na rozwój Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego Wiking Sp. z o.o. w Jantarze

 

Beneficjent – Grzegorz Wincenty Lew;

Tytuł operacji – Studio zdrowia i urody FALA” – wygenerowanie nowej oferty turystycznej w oparciu o zabiegi w komorze hiperbarycznej i suche kąpiele w wyremontowanych i udostępnionych na ten cel pomieszczeniach w ośrodku FALA w Stegnie

Beneficjent – Hotel KRYNICA  Marzena Labuda

Tytuł operacji – Remont i modernizacja Hotelu KRYNICA w Krynicy Morskiej

Beneficjent – BIG ZPCHR  Marian Groblewski

Tytuł operacji – Zakup i instalacja mobilnego zadaszenia basenu rekreacyjnego w celu utworzenia całorocznej infrastruktury turystyczne

Beneficjent – PHU ARMAL Ariel Łukasz Belter

Tytuł operacji – Modernizacja obiektu na wynajem krótkoterminowy w Krynicy Morskiej

Beneficjent – Ośrodek Wypoczynkowy „Krakus I, II. Andrzej, Grażyna Szczepkowscy

Tytuł operacji – Rozwój przedsiębiorstwa OW KRAKUS poprzez powstanie dodatkowego ośrodka KRAKUS III

 

Beneficjent – Agencja ALFA Adrian Bogusłowicz

Tytuł operacji – Rozwój przedsiębiorstwa poprzez utworzenie innowacyjnej całorocznej oferty sportowo rekreacyjnej w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Piaskach

 

Beneficjent – Zbigniew Szewczyński Agencja Usługowo – Turystyczna „Mewa”

Tytuł operacji – Powstanie całorocznej infrastruktury turystycznej poprzez budowę Zespołu Budynków Zakwaterowania Turystycznego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego “Mewa” w Jantarze ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób w wieku 50+

Beneficjent – Gmina Ostaszewo

Tytuł operacji – Przebudowa budynku w Jezierniku na potrzeby Nadwiślańskiego Centrum Aktywności Turystyczno-Rekreacyjnej

Beneficjent – Gmina Cedry Wielkie

Tytuł operacji – Budowa i wyposażenie centrum kultury rybackiej w miejscowości Cedry Małe

Beneficjent – Gmina Pruszcz Gdański

Tytuł operacji – Rewaloryzacja oraz zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne podworskiego parku leśnego w Będzieszynie

Beneficjent – Gmina Stegna

Tytuł operacji Stworzenie całorocznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez rewitalizację parku w Drewnicy

Beneficjent – Gmina Sztutowo

Tytuł operacji – Remont zejść na plażę w miejscowości Sztutowo, Kąty Rybackie i Skowronki

 

Beneficjent – Gmina Nowy Dwór Gdański

Tytuł operacji – Budowa budynku socjalnego z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Gminnych Obiektach Sportowych w Nowym Dworze Gdańskim

Beneficjent – Gmina Krynica Morska

Tytuł operacji – Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej

Beneficjent – Powiat Nowodworski

Tytuł operacji – Rozwój publicznej infrastruktury turystycznej otoczenia historycznych przystani rybackich w Jantarze i Stegnie

 

Beneficjent – Fundacja Stegna dla Ciebie

Tytuł operacji – Eko fala szlakiem finwala

Beneficjent – Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich

Tytuł operacji Zachowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez uporządkowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej – stawu wraz z pomostem, związanej z działalnością rybacką

Beneficjent – Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański

Tytuł – W STRASZYNIE RYBKA PŁYNIE, czyli organizacja plenerowego festynu promującego rybackie dziedzictwo kulturowe obszaru LGR

Beneficjent – Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie

Tytuł – Organizacja  wydarzenia pn. „Zlot klasycznych pojazdów – wczasy pod gruszą z rybą na patelni”

Beneficjent – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.  Ireny Sendlerowej

Tytuł operacji – Stworzenie miejsca rekreacyjno-turystycznego wraz ze ścieżką edukacyjną w miejscowości Nowy Dwór Gdański

 

Beneficjent – Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim

Tytuł operacji – Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Nowym Dworze Gdańskim

Beneficjent – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Marzęcinie

Tytuł operacji – Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Marzęcinie

Beneficjent – Biblioteka Publiczna Gminy Sztutowo

Tytuł operacji – Organizacja Dni Rybaka w Kątach Rybackich

Beneficjent – Biblioteka Publiczna Gminy Sztutowo

Tytuł operacji – Letnia podróż pomiędzy wodami – upowszechnianie rybackiego i morskiego dziedzictwa kulturowego wśród dzieci z Mierzei Wiślanej

Beneficjent – Miejska Biblioteka Publiczna w Krynicy Morskiej

Tytuł operacji – Zakup i montaż ekranu LED na budynku IT jako innowacyjnego narzędzia w promocji i wzroście atrakcyjności turystycznej gmin objętych LSR

Beneficjent – Ludowy Klub Sportowy „Żuławy”

Tytuł operacji – Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego