Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei (RLGD) obejmuje siedem sąsiadujących ze sobą gmin, położonych w województwie pomorskim, w powiatach nowodworskim i gdańskim, w tym: pięć gmin wiejskich, tj. Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Ostaszewo, Stegna oraz Sztutowo, jedna gmina miejsko-wiejska, tj. Nowy Dwór Gdański oraz jedna gmina miejska, tj. Krynica Morska. W związku z opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021–2027 pragniemy zachęcić Państwa do wypełnienia i złożenia Fiszki projektowej z propozycją projektu potrzebnego do realizacji na obszarze RLGD. Zebrane Fiszki projektowe posłużą do opracowania LSR, które stanowi podstawę do ubiegania się przez RLGD o środki finansowe na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Sprzyjanie zrównoważonej niebieskiej gospodarce na obszarach przybrzeżnych, wyspiarskich i śródlądowych oraz wspieranie rozwoju społeczności rybackich i sektora akwakultury objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027.

Wypełnioną fiszkę projektową  można składać do dnia 15.01.2024 r.
w następujących formach:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@rybackabrac.pl
  • drogą korespondencyjną na adres: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei, ul. Plac Wolności 22, 82-100 Nowy Dwór Gdański
  • bezpośrednio do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei w godzinach pracy biura.

Fiszki projektowe bez wskazania Osoby zgłaszającej, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Formularz fiszki projektowej można również otrzymać w biurze RLGD.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: biuro@rybackabrac.pl lub tel. 48 55 628 09 42 

Fiszka projektowa

Zarząd RLGD