Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Rybacka – Rybacka Brać Mierzei zaprasza rybaków, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, mieszkańców na konsultacje społeczne w celu przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na  lata 2023 -2027. Konsultacje odbędą się w formie stacjonarnej oraz online. Szczegóły spotkań prezentujemy poniżej. 

Link do spotkania online https://gogrant.clickmeeting.com/rybacka-brac-mierzei-spotkania-w-sprawie-lsr

 

RAZEM DECYDUJMY O PRZYSZŁOŚCI NASZEGO OBSZARU