W dniu 21.06.2023 r. w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR – Rybacka Brać Mierzei, w trakcie którego przyjęto sprawozdanie finansowe oraz udzielono absolutorium Zarządowi za 2022 rok. Wszystkim przybyłym dziękujemy za przybycie oraz poświęcony czas.