Szanowni Państwo,

 zapraszamy do zapoznania się  z Diagnozą obszaru Stowarzyszenia, zawierającą najważniejsze informacje oraz analizę sytuacji społeczno-gospodarczej naszego obszaru, na tle województwa pomorskiego oraz Polski, która  jest elementem procesu tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 i stanowi podstawę do sformułowania celów i wyznaczenia najważniejszych kierunków rozwoju.

Życzymy miłej lektury

Diagnoza obszaru