Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu do konsultacji proponowane zmiany w  Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, objętej  Programem Operacyjnym  Rybactwo i Morze 2014-2020, które dotyczą procedury ewaluacji. Zmieniono termin  rozpoczęcia  ewaluacji  (oceny) realizacji LSR corocznej,  z 2016 na 2017 rok, w związku z brakiem w 2016 roku możliwości wdrażania LSR.  Wynika to z faktu, że nie odbyły się żadne nabory, ponieważ nie oddano do dyspozycji LGR-u wzorów formularzy wniosków, instrukcji i innych dokumentów legislacyjnych . Brak realizacji naborów uniemożliwia odpowiedź na pytania  o stopień realizacji założonych w LSR celów, wskaźników.

Druga zmiana dotyczy Tabeli numer 15  Metody komunikacji planowane do wykonania na różnych etapach wdrażania LSR. Zmiana typowo techniczna. Zrezygnowano z rozbicia osiąganych wskaźników, w każdym roku realizacji LSR, na rzecz   jednej wartości wskaźników zaplanowanych do osiągnięcia w całym okresie realizacji.

Dla ułatwienia zmiany zostały zaznaczone na żółto.

Uwagi można nadsyłać do dnia 26.01.2017 r. drogą elektroniczną na adres biuro@rybackabrac.pl lub na adres biura: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei ul. Plac Wolności 1, 82-100 Nowy Dwór Gd.

Lokalna Strategia Rozwoju