Kościół w Jezierniku

Gmina Ostaszewo

Opis atrakcji

Kościół pw. św. Jerzego w Jezierniku jest konstrukcją zbudowaną na planie prostokąta, orientowaną, jednonawową, z płaskim drewnianym stropem i wieżą od zachodu. Do ściany południowej przylega kruchta. Ścianę wschodnią dekoruje schodkowo-sterczynowy szczyt i pas fryzu. Czworoboczna wieża o murowanej podstawie posiada kilka kondygnacji. Jej drewniana część jest oszalowana pionowo, przykryta ośmioboczną altaną i zwieńczona hełmem oraz krzyżem. Na szczycie widnieje data 1853. Budowla z każdej strony wzmacniana jest przyporami.

Kontakt

 

Tel. (55) 247 13 08

Gdzie jesteśmy

 

Jeziernik

82-112 Ostaszewo

Kościół w Jezierniku