Ujście Wisły Mikoszewo

Gmina Stegna

Opis atrakcji

Prace nad przekopem prowadzono w latach 1889-1895. Przemieszczono ponad 7 mln m3 ziemi, która posłużyła głównie do usypania wałów przeciwpowodziowych. Wody Wisły skierowały się ku morzu nowym szlakiem 31 marca 1895 r. Obecne cyple przy ujściu Wisły są oddalone od przekopanego w 1895 r. brzegu zatoki o ok. 2 km. Na nowym lądzie w ujściu Wisły utworzono rezerwat “Mewia Łacha”, chroniąc ostoję ptactwa wodnego.

Kontakt

 

 

Gdzie jesteśmy

 

Mikoszewo

82-103 Stegna

Wiatrak w Palczewie