W dniu 5 lutego 2020 r.  w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się spotkanie pod przewodnictwem przedstawicieli Morskiego Instytutu Rybackiego mające na celu powołanie grupy roboczej, która będzie funkcjonować przy realizacji projektu Be-Rural ( biologiczne strategie i plany działania na rzecz lepszego rozwoju obszarów wiejskich i regionalnych w UE). Nasze Stowarzyszenie jest partnerem  tego Projektu dofinansowanego  z programu Horyzont 2020, który jest największym w historii UE programem na rzecz badań i innowacji. W ramach projektu współpracę zawiązali partnerzy z 7 krajów   ( Niemcy, Polska, Wielka Brytania, Łotwa, Rumunia, Bułgaria, Macedonia). Celem projektu jest pomoc w opracowywaniu regionalnych strategii biogospodarki i planów działania. Zaplanowane działania mają doprowadzić do zwiększenia świadomości i edukacji lokalnej społeczności, zrozumienia przez nią założeń biogospodarki, jej potencjału i wpływu wśród podmiotów regionalnych poprzez uwzględnienie potrzeb i obaw zainteresowanych stron i obywateli.