W związku z organizacją w dniu 16.02.2023  r. warsztatu analityczno – refleksyjnego mającego na celu zrealizowanie procedury ewaluacji 2022 roku, czyli dokonania analizy działań związanych z procesem wdrażania LSR i rekomendacji na przyszłość udostępniamy materiały, które będą wykorzystane podczas spotkania.