Ogłoszenie o naborze wniosków 6/2018; Przedsięwzięcie 1.1.3 – Działalność turystyczna i okołoturystyczna- prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana)

20.08.2018 r. OGŁOSZENIE  O NABORZE WNIOSKÓW  6/2018 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei ogłasza nabór wniosków  o dofinansowanie operacji w zakresie działania  „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach...