Aktualności

Spotkanie Noworoczne Członków Stowarzyszenia

28 grudnia 2017 roku w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się Spotkanie Noworoczne Członków Naszego Stowarzyszenia.  Była to wspaniała okazja do spotkania, rozmów, refleksji dotyczących planów na przyszłość przy lampce szampana. Wszystkim...

Zatwierdzono Lokalną Strategię Rozwoju

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonych w dniach 20-27.12.2017 konsultacjach społecznych w sprawie zmian w LSR  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei w dniu 28.12.2017 r. przyjął zaktualizowaną Lokalną...

Konsultacje społeczne w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo! Przedkładamy do konsultacji projekt Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei. Konsultacje trwają do 27.12.2017 roku. Zmiany w LSR dotyczą głównie: Przeniesienie...

Rozstrzygnięcie konkursów 3/2017, 4/2017, 5/2017

Szanowni Państwo, w zakładce Informacja o naborach znajdą Państwo wyniki: konkursu 3/2017 – przedsięwzięcie  1.1.3  Działalność turystyczna i okołoturystyczna prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana) konkursu 4/2017 – przedsięwzięcie...

Listy złożonych wniosków w ramach Konkursów 3/2017, 4/2017, 5/2017

Szanowni Państwo , w zakładce Informacja o naborach przedstawiamy Państwu listy złożonych wniosków o dofinansowanie operacji  w zakresie działania  „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i...

Bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie

Szanowni Państwo! Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei przypomina, iż w dniach od 20 listopada do 04 grudnia 2017 roku w godzinach od 8.00 do 15.00 mogą  Państwo składać wnioski o dofinansowanie na rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie i...

Ogłoszenie o naborach wniosków o dofinansowanie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei w terminie od 20 listopada 2017 r. do 04 grudnia 2017 r.  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczych w ramach:...

Za nami szkolenia dla wnioskodawców

W dniach 19, 26, 27 października 2017 r. w Nowym Dworze Gd., Cedrach Wielkich oraz w Krynicy Morskiej zostały przeprowadzone szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców. Podczas spotkań zostały omówione zasady przyznawania dotacji w świetle obowiązujących aktów...

Fotorelacja z udziału w wydarzeniach na obszarze LGR

We wrześniu nasze Stowarzyszenie miało przyjemność uczestniczyć w następujących wydarzeniach: 9 września  – w Krynicy Morskiej podczas Święta Pieczonego Dzika 16 września – w Marzęcinie na Dożynkach Gminnych 23 września – w Stegnie na Dożynkach...

Zapisz się do Newslettera

FreshMail.pl